ועד רופאי לאומית

מענק יובל

1. כל הרופאים בהסכם העבודה הקיבוצי, זכאים למענק יובל, פרט לעובדים בדירוגים  הקשורים להסכמים אישיים (דירוגים 35, 36, 37).

2. התשלום מתבצע בסמל 066.

3. אחוז המענק מהברוטו לחישוב תעריף לשעה, לדירוגים הבאים:

דירוגים

אחוז המענק

רופאים 30-31

60%

 

4. לתשלום המענק זכאים עובדים אשר בחודש התשלום, נקבעה זכאותם, על פי חודש הקובע לבדיקה, בהתאם לטבלה:
 

תקופת התשלום

החודש הקובע לבדיקה

שנה נוכחית

שנות צבירת הותק

חודש התשלום

 

דרוגים

עד- השנה הבאה

מ- השנה נוכחית

 

 

 

 

 

 

דצמבר

(שנה נוכחית)

ינואר

(שנה נוכחית)

אוגוסט

30.00

ספטמבר

רופאים 030-031

 

 

4.1 קביעת צבירת הותק למענק יובל תהיה בהתאם לשיטת חישוב, על פי פרמטרים שייקבעו על ידי אגף משאבי אנוש בלאומית.

5. חלקיות תקופת ההעסקה וחלקיות המשרה

  1. רופא בהסכם קיבוצי אשר הועסק בחלק מהשנה, והפסיק עבודתו לפני מועד התשלום, יקבל מענק מוקטן בהתאם לחלקיות תקופת העסקתו ולפי המשכורת האחרונה.
  2. עובד אשר הפסיק לעבוד אחרי מועד התשלום, ייגבו ממנו עם סיום עבודתו, את החלק היחסי של המענק, בהתאם לחלקיות תקופת העסקתו.
     

6. חישוב מענק יובל

  1. מחושב לפי 60% על ברוטו לתעריף שעה כפול שעות החלוקה כפוף לאחוז משרה.
  2. רצ"ב דוגמא של רופא 12407 – ד"ר בקלו לפי חודש 9.17

תעריף שעה = 115.33

שעות חלוקה ל-100% משרה = 147.2

אחוז משרה ממוצעת לשנת 2017 (לחודשים 1-4.17 84.56% לחודשים 5-12.17 94.11%)

משרה ממוצעת = 90.92%

החישוב הינו כדלהלן : 115.33*147.2 = 16,976.57 (ברוטו לחשוב לפי תעריף שעה)

                                    16,976.57 *60% = 10,185.94 מענק יובל ל-100% משרה

                                    10,185.94* 90.92% = 9,261.06