ועד רופאי לאומית

הכנס השנתי של האיגוד הישראלי לרפואת ילדים

הכנס השנתי של חיפ"א בשיתוף חיפ"ק