ועד רופאי לאומית

כנס הקיץ של חיפ"א 1 ביוני 2022 - הזמנה רישום ותכנית מדעית