ועד רופאי לאומית

פיצוי בעד חופשת מחלה שלא נוצלה לעובדים

ביום 12.01.2011 נחתם הסכם קיבוצי בין המדינה והמעסיקים במגזר הציבורי לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה בעניין פיצוי בעד חופשת מחלה שלא נוצלה  - להלן ההסכם