ועד רופאי לאומית

בחירות לראשות הועד הארצי של רופאי קופ"ח לאומית

הריני מתכבד להודיעך, כי בישיבת ועד רופאי קופת חולים לאומית שנערכה ביום 22/10/26 נבחר ד"ר אריה בקלו פה אחד לתפקיד יו"ר הועד.

צפייה במכתב