ועד רופאי לאומית

בחירות לוועד הארצי של ארגון רופאי קופת חולים לאומית

ארגון רופאי קופ"ח לאומית פועל תחת חסותה של ההסתדרות הרפואית ולו שתי מטרות עיקריות. האחת, יישום בפועל של ההסכמים הקיבוציים עליהם חתמה ההסתדרות הרפואית. השנייה, פתרון בעיות הקשורות להתנהלותם השוטפת של הרופאים מול ההנהלה.  

צפו במכתב